Skip to main content
WYBÓR TEMATYCZNY
według podziału każdej z czterech Ewangelii

EWANGELIARZ ułożony w sposób odniesiony do kontekstu. Przeznaczony dla użytkowników uczących się zasad interpretacji biblijnej. Audycje zostały opatrzone tytułem oraz informacją o położeniu na tle szerszego zakresu wybranej Ewangelii. Aktualnie zawiera niepełny, uzupełniany zakres EWANGELIARZA.

Na przykład:

Pięć relacji ze sporów Mk 2,1 - 3,6 szeroki zakres kontekstu
Wykonywanie pracy w szabat Mk 2,23-28 jeden z tematów zakresu


Ewangelia według św. Mateusza

Ewangelia według św. Marka

Ewangelia według św. Łukasza

Ewangelia według św. Jana