Skip to main content

W FUNDACJI BIBLOS zajmujemy się tlumaczeniem Pisma św.

Dlaczego potrzebujemy kolejnych tłumaczeń Pisma św.?

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest czytanie Pisma św., czytamy sami i pomagamy innym czytać i zrozumieć. Widzimy, że to nie jest łatwe dla osób, które dopiero zaczynają je czytać. Chcemy, żeby nasze tłumaczenie było zrozumiałe przez współczesnego człowieka i prowadziło go do stosowania przeczytanych i zrozumianych treści.

Chcemy udostępnić tłumaczenie, z którego będzie można bezpłatnie korzystać.

Kto jest tłumaczem?

W tłumaczenie zaangażowane są trzy osoby. Carl High, który przygotowuje grecki tekst Nowego Testamentu. Jerzy Grzybowski i Piotr Werwiński tłumaczą ten tekst na j. polski.

Jakimy wytycznymi kierowaliśmy się przy tłumaczeniu?

Chcieliśmy, żeby ten tekst był zrozumiały dla ludzi, którym obce jest słownictwo religijne, dlatego unikaliśmy takich słów jak np.: kościół, apostoł, anioł, ewangelia, usprawiedliwienie, grzech, łaska, błogosławieństwo.

Pozostawiliśmy jednak takie słowa jak np.: Jezus, Chrystus, Bóg, obrzezanie, Duch, chrzest.

Akapity odpowiadają zdaniom w greckim oryginale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczyliśmy główne czasowniki, to znaczy te orzeczenia, które nie znajdują się w zdaniach podrzędnych. Uważamy, że w ten sposób ten tekst będzie lepiej zrozumiały.