Skip to main content

Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą „Non Profit” i dlatego nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Cele statutowe Fundacji Biblos - oświatowe i naukowe – są zgodne z art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego (nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania). Fundacja spełnia też wymogi zapisane w art. 3 ust. 2 tej ustawy. Do tej podstawy prawnej odsyłają ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) i osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1). Osoby fizyczne mogą odpisać darowizny na rzecz Fundacji Biblos do łącznie 6 % dochodu, a osoby prawne do łącznie 10% dochodu. Tytuł wpłaty powinien brzmieć: „darowizna na cele oświatowe i naukowe”.

Fundacja Biblos,

ul. Wspólna 8

44-145 Pilchowice

Numer KRS: 000052622


Wpłaty krajowe:

PKO BP S.A. I O/POZNAŃ

66 1020 4027 0000 1302 0411 3932

Tytułem: darowizna na cele oświatowe i naukowe

 
Wpłaty zagraniczne:

PKO BP S.A. I O/POZNAŃ

PL 66 1020 4027 0000 1302 0411 3932

SWIFT: BPKOPLPW