Skip to main content

Działania naszej FUNDACJI BIBLOS są możliwe dzięki zaangażowaniu finansowemu naszych Darczyńców.

To dzięki wsparciu Darczyńców prowadzimy internetowy kurs dla rodziców DOM mocnych więzi, czyli jak zbudować trwałe więzi z dziećmi i przekazać im wiarę. Ten kurs jest dla uczestniczących rodziców bezpłatny, tak żeby finanse nie były dla nikogo przeszkodą w uczestnictwie. W ubiegłym roku (2023) kurs ten ukończyło 500 rodzin.

To dzięki wsparciu Darczyńców pomagamy zrozumieć i stosować w życiu codziennym Pismo św. poprzez upowszechnianie Ewangeliarza Współczesnego, tłumaczenie ksiąg Biblijnych, kursy i webinary.

Jeżeli te działania są zbieżne z Twoimi celami zapraszamy zostań również Darczyńcą FUNDACJI BIBLOS.

Możesz nas wesprzeć już teraz!

Dane do przelewu:
Fundacja Biblos
ul. Wspólna 8
44-145 Pilchowice

66 1020 4027 0000 1302 0411 3932
Tytułem: darowizna na cele oświatowe i naukowe

Wpłaty podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania 🙂 a numer KRS naszej Fundacji to: 0000052622.
 

Tutaj możesz nam przesłać darowiznę korzystając z Przelewy24 (a tam również BLIK):

Osoby, które modlą się o naszą misję, wspierają finansowo, angażują się, zapraszają do działań naszej Fundacji innych tworzą społeczność partnerów wspierających.


Fundacja Biblos prowadzi działalność pożytku publicznego, dlatego darowizny przekazywane na rzecz Fundacji można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i tym samym pomniejszać należny podatek za rok, w którym darowizna została przekazana.

Osoby fizyczne, które dokonały darowizny, mogą odliczyć je w PIT/O załączonym do deklaracji PIT-36 lub PIT-37 lub PIT-28​ – w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu wykazywanego w deklaracji podatkowej.

Osoby prawne rozliczające się na formularzu CIT-8 mogą dokonać odliczenia darowizny w wysokości dokonanej w rozliczanym roku darowizny, jednak nie więcej niż 10% osiągniętego dochodu.

Dziękujemy Ania i Piotr Werwińscy