Skip to main content


2004 RADIO EMAUS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z udostępnionych na stronie materiałów dźwiękowych dozwolone jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.


Nowy Testament Przekład na Wielki Jubileusz Roku 2000, ks. Remigiusz Popowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa.
Copyright C 2000 by Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa.
All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka, ani żadna jej część, nie może być przedrukowywana ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowywana czy powielana mechanicznie, fotooptycznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy.
Niniejsza publikacja została przygotowana za zgoda wydawcy.

2004 FUNDACJA BIBLOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z udostępnionych na stronie tekstów komentarzy dozwolone jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.